Cymraeg

Ni yw hyrwyddwr sgiliau ein diwydiant.

Un nod sydd gan y Bartneriaeth Sgiliau Ariannol (FSP): sef mynd ati’n ddiwyd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu gweithlu medrus yn sectorau ariannol, cyllid a chyfrifyddiaeth y DU. Mae angen pobl dda ar bob busnes yn ein diwydiant ni. Pobl â chefndiroedd gwahanol, lefelau gwahanol o brofiad; pobl sy’n gallu helpu i ddatblygu eich busnes. Rydym ni’n gweithio gyda’n cyflogwyr partner er mwyn eu helpu i adnabod y bobl hynny. Rydym ni’n eu helpu i ddatblygu a llywio eu rhaglenni mewnol, o brofiad gwaith a phrentisiaethau i raglenni ar gyfer y rhai sy’n gadael ysgol a graddedigion.

Rydym ni’n cael ein harwain gan gyflogwyr.

Chi sy’n llywio ein hagenda ni. Rydym ni’n sefydliad diduedd sy’n eich cynrychioli. Mae gan aelodau ein tîm brofiad ac arbenigedd eang ar draws y sector a gallwn fanteisio ar hynny a gweithio er mwyn deall, cynghori a gweithredu mewn ffordd sy’n helpu i sicrhau’r canlyniadau cywir.

Rydym yn mynd ati’n ddiwyd i gynrychioli ein cyflogwyr partner gan hyrwyddo ein sector ledled Cymru, y DU ac yn rhyngwladol. Rydym yn lobïo’r Llywodraeth ac yn lleisio’n barn yn gyson ar y prif faterion sy’n wynebu ein partneriaid.

Trwyddedir ni gan Lywodraeth y DU ac rydym yn cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru.

Ni yw’r unig sefydliad sgiliau yn y wlad a drwyddedir gan y Llywodraeth sy’n gweithio ar draws ein diwydiant. Rheswm arall felly pam mae’n partneriaid yn hyderus i fod yn gysylltiedig â ni.

Rydym ni hefyd yn elusen. Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu atebion sy’n seiliedig ar sgiliau er mwyn helpu i gynorthwyo a chynnal diwydiant sy’n fasnachol ddeinamig.

Cyswllt: Ruth Wootton E: ruth.wootton@financialskillspartnership.org.uk Ff 07738 696127

Home

We are the skills champion of the finance industry, offering skills-related resources and services to our partner firms.

About Us

We proactively support the development of a skilled workforce in the UK's financial services, finance and accountancy sectors.

Partnerships

We are an employer-led organisation, representing our partner firms across the industry.

Skills Resources

We provide practical 'how to' skills guidance, information resources and toolkits to our partner firms.

Noticeboard

We act as the voice of the industry, representing our partners on skills issues into Government and the media.

Contact Us

Get in touch to find out more about our partnership proposition, ask a question or find our location.

Supporting the development of a skilled workforce

Providing practical guidance and information resources to our members in financial services, finance and accountancy firms across the industry.

Part of the JSSC Group
51 Gresham Street, London EC2V 7HQ

© Financial Skills Partnership 2012